top of page

Consell Esportiu del Tarragonès

Des del Consell Esportiu del Tarragonès, amb una singladura de més de quaranta anys fomentant l'esport en edat escolar i l'activitat física per a tothom, podem afirmar que s'ha pogut assolir un desenvolupament exponencial ampliant amb escreix el seu objectiu fundacional, que va ser la creació de la nostra figura per part de la Secretaria General de l'Esport per desenvolupar els seus programes d'esport escolar, principalment els Jocs Esportius Escolars a la comarca.

La nostra figura jurídica, com a entitat privada d'interès públic i social sense afany de lucre i el marc estatutari que en regula, ens ha permès ampliar el ventall d'incidència al territori més enllà dels programes en edat escolar, especialment, dins l'àrea de cohesió social, més concretament, en la dinamització d'activitats per a persones amb discapacitat funcional, un dels nostres majors trets identitaris; la formació de tècnics/es en l'àmbit poliesportiu i la formació permanent del professorat d'Educació Física; i, finalment, també facilitar un ampli servei amb diferents programes d'esport per a tothom; d'activitats en el lleure escolar i per adults; de serveis als ajuntaments, als centres escolars i entitats de la comarca.

Ens movem dins una xarxa transversal que ens permet un plantejament dinàmic i flexible de serveis i que es veu molt reforçada amb la representativitat del territori que també ostenten dins dels nostres òrgans de gestió, l'Assemblea General i la comissió directiva, les quals estan formades per representants dels diferents agents esportius i de l'administració local del Tarragonès: ajuntaments, associacions esportives i clubs; centres escolars i associacions de mares i pares; federacions esportives i Consell Comarcal del Tarragonès. Aquesta implicació al territori és veu reflecteix de manera molt testimonial a la nostra convocatòria anual i la corresponent gala dels Premis i Beca Avriga Fvscvs.


Aquesta dicotomia amb participació i suport de caràcter públic i privat i els creixents vincles formals de col·laboració que estem subscrivim progressivament amb diferents agents i institucions, ens està facilitant poder continuar creixent; potenciar l'estructura interna; consolidar els nostres programes i generar de nous, sempre amb una vocació de servei i comptant, en un gran nombre d'actuacions, també amb la col·laboració directa d'entitats i de persones que sense la seva implicació, difícilment, podrien dur-se a terme, facilitant així que, cada vegada més, un nombre més gran de persones al Tarragonès puguin gaudir de l'esport i de l'activitat física; i no només en referència al foment de l'esport escolar, sinó també pel que fa a l'esport per a tothom i l'esport adaptat.


!nforma´t
  • www.cetarragones.cat

  • 977 24 94 84

Comments


bottom of page