top of page

JESSICA BOFARULL, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària

El rol que ocupes és una figura nova. Per què s’ha creat aquest nou rol?

"La pandèmia ha posat de manifest les mancances i fortaleses del sistema sanitari català, especialment en relació amb els determinants socials que han impactat en la salut mental de la població. L’atenció primària de salut és un actor clau per abordar aquestes qüestions, però reque-reix reforçar els equips i coordinar-se amb altres agents comunitaris. El Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’APiC pretén ser una eina efectiva per promoure el benestar emocional i detec-tar situacions de risc de patiment mental."


Com col·labores amb altres professionals de la per millorar la salut emocional i comunitària?

Col·laborem amb altres professionals i entitats per millorar la salut emocional i comunitària. Dins del CAP, treballem estretament amb professionals com la fisioterapeuta i la nutricionista, participant en grups per pacients amb malestar emocional i hàbits saludables. A més, hem llançat un grup interdisciplinari per a pacients diagnosticats de fibromialgia. També planegem iniciar un grup d’acompanyament del dol amb una altra psicòloga de la fundació Vilaniu a principis del 2024, en resposta a una necessitat detectada a la nostra població. Així, combinem coneixements i recursos per proporcionar una atenció completa i efectiva.


Quins són els desafiaments més importants que has hagut de gestionar en els dos anys que portes en aquesta posició?

En els dos anys que porto en aquesta posició, he hagut de gestionar diversos desafiaments importants. A més de les qüestions logístiques com la manca d’un mòbil de feina i la limitació d’espai al CAP, un dels desafiaments més significatius és l’intrusisme laboral que patim els psicòlegs en general i, en aquest cas, específicament els psicòlegs generals sanitaris (PGS). Aquesta situació restringeix la nostra capacitat per oferir serveis psicològics de qualitat dins del sistema públic. Els PGS, al no ser psicòlegs especialitzats, ens veiem limitats en les nostres funcions, mentre altres professionals realitzen tasques pròpies del camp de la psicologia de manera continuada i sense restriccions ni qüestionaments. Aquesta desigualtat pot tenir conseqüències greus en la qualitat de la prestació de serveis psicològics i en la protecció dels drets i la seguretat dels pacients. És essencial que es facin els esforços necessaris per establir i aplicar regulacions que protegeixin el camp de la psicologia i assegurin que els psicòlegs generals sanitaris, amb un conjunt de competències més ampli del que els permet actualment el sistema públic, puguin dur a terme tasques pròpies d’aquest àmbit de manera adequada.


Quines estratègies o programes has implementat per promoure el benestar emocional entre els


pacients i la comunitat?

Hem implementat diverses iniciatives per promoure el benestar emocional entre els pacients i la comunitat, incloent la creació d’un projecte de salut mental per als alumnes de 4t d’educació primària que va involucrar 9 escoles. També estem desenvolupant un programa innovador anomenat “VR 360. Benestar emocional sensorial per la 3a edat”, que utilitza la realitat virtual per millorar el benestar de la gent gran i persones en situació de dependència, permetentlos experimentar entorns naturals sense moure’s mitjançant vídeos immersius 360o i ulleres de realitat virtual.


Quin paper jugues en l’avaluació i el suport als pacients que estan considerant o estan en el procés de reduir la medicació relacionada amb la salut mental?

El meu paper implica treballar en el projecte Benzored, col·laborant amb professionals mèdics per desenvolupar un pla de desprescripció de benzodiazepines. A més, facilito una intervenció grupal per reforçar la desprescripció, oferint recursos i habilitats als pacients per millorar la seva salut mental i benestar general. Aquest enfocament busca prevenir l’ús inadequat de medicaments greus i conscienciar els usuaris sobre els seus efectes adversos.
!nforma´t

Jessica Bofarull Malyn

Psicòloga referent de benestar  emocional i  salut comunitària ABS Valls Urbà

Institut Català de la Salut 

Departament de Salut |Generalitat de Catalunya

Carrer Vallvera, 8, Valls | Tel. 977 60 20 00

Comments


bottom of page