top of page

El COPLEFC defensa els professionals i vetlla per la salut dels ciutadans

El COPLEFC és una corporació de dret públic organitzada a Catalunya en diverses delegacions. A més, territorialment està integrat al Consejo COLEF estatal.

El COPLEFC agrupa com a col·legiades les persones llicenciades en Educació Física (EF) i les llicenciades o graduades en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE), i en forma d’associats agrupa el conjunt de professionals del sector inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC) que disposen de formacions i certificacions oficials. Aquestes persones col·legiades i associades tenen el compromís d’aplicar el codi deontològic professional en els serveis oferts a la ciutadania.

La nostra missió es centra en la defensa de la professió, en la interlocució amb l'Administració i els agents del sector, així com en el foment de l'activitat física a la societat, a més de vetllar per una pràctica saludable.

Per això estem impulsant, entre altres campanyes, La salut s’entrena i, com a complement, I tu amb qui t’entrenes? Coneix-nos i millora el teu benestar.La salut s’entrena

Les i els educadors físics esportius (EFE) en l’àmbit de la salut tenen com a funcions bàsiques millorar la salut, prevenir malalties o readaptar la condició física després de lesions i/o malalties.

El nostre paper engloba la prevenció, l’adaptació i la millora del rendiment físic esportiu i de la salut de la ciutadania mitjançant la condició física i l’exercici físic, tot contribuint a l’adhesió a les prescripcions de la resta de professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l’activitat física regular.

lasalutsentrena.cat
I tu amb qui t’entrenes?

Les persones que fan activitat física i esportiva tenen el dret de saber en mans de qui està la seva salut i la dels que s’estimen. Les i els professionals de l’activitat física i de l’esport (EFE) tenen una influència directa en la millora de la salut. S’han d’evitar les repercussions negatives d’una mala praxi. Per això és molt important que coneguis la formació de qui t’entrena.

Des del COPLEFC es trasllada informació a la societat sobre quins són les i els professionals que corresponen específicament en cada cas d’un ampli ventall d’activitats físiques.

ambquitentrenes.cat
Pere Manuel i Gutiérrez (col. 8570)

President del COPLEFC
Comments


bottom of page