top of page

Les infermeres promovem estils de vida saludables

CODITA, Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Tarragona

En el mes de maig celebrem el Dia Internacional de la Infermera. Una figura que acompanya, cura i cuida els pacients. Les infermeres apostem per tractar a la persona i no pas a la malaltia, per això, des de sempre, promovem estils de vida saludables, amb una bona alimentació i activitat física.


Justament, el passat 6 d’abril, va ser el Dia Mundial de l’Activitat Física, i des del Col•legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA) volem recordar com el darrer informe de l’OMS: “WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: web annex: evidence profiles”, demostra que l’activitat física pot millorar la salut i l’economia de la Unió Europea. I posa de relleu que si es complissin les recomanacions d’activitat física recomanada pel període 2020-2050 (és a dir, un mínim de 150 minuts a la setmana) a Espanya s’evitarien uns 410.000 casos de malaltia cardiovascular, 353.000 casos de depressió, 110.000 casos de diabetis tipus II, i uns 43.000 casos de càncer.

De fet, sabem que la població europea fa poca activitat física i esport. Segons l’Euro baròmetre el 45% dels ciutadans adults dels 27 països de la Unió Europea no ha practicat mai exercici físic ni esport, i una tercera part ho fa de manera insuficient. Això, malgrat que l’evidència científica demostra que una activitat física moderada (150 minuts a la setmana en persones adultes) pot prevenir 10.000 morts prematures a l’any a Europa, unes 1.070 a Espanya.

“La falta d’activitat física i, per tant, el sedentarisme de la població, ens preocupa i molt com a professionals de la salut” diuen des del CODITA “però, més enllà de sensibilitzar als professionals de la salut i a la ciutadania, cal que formem part dels fòrums polítics on es prenen decisions que condicionen la vida i la salut dels ciutadans (com l’estratègia NAOS). Hem de ser agents actius en el disseny de les polítiques de salut vinculades amb l’activitat física i en la reducció del sedentarisme poblacional”.

!nforma´t
  • www.codita.org


Kommentare


bottom of page