top of page

Programa “Ocell de Foc”

El programa Ocell de Foc del Tarragonès i Alt Camp ofereix acompanyament i inserció laboral a joves amb problemàtiques de salut mental

Promogut per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, Ocell de Foc és una xarxa formada per 22 nuclis i més de 300 entitats, amb l’objectiu d’atendre a joves d’entre 16 i 30 anys amb problemàtiques de salut mental, millorar el seu benestar emocional i qualitat de vida, i assolir la seva inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.


Què ofereix als i les joves el programa Ocell de Foc?

El projecte Ocell de Foc ofereix un espai on fer xarxa, informar-se dels recursos i oportunitats del territori i donar resposta a les necessitats deriva-des de l’atur juvenil i de l’abandonament prema-tur dels estudis, sovint associat a un detriment en la salut mental i física dels joves.


A les comarques del Tarragonès i l’Alt Camp, l’Ocell de Foc TAC el formen les Fundacions Ginac, Casa Sant Josep, Bonanit i l’Associació Egueiro de Valls, amb dos punts de trobada per als i les joves i entitats que se’n vulguin informar.  • Acompanyament a les persones joves en l’elaboració i el desenvolupament del seu itinerari de vida independent i del seu itinerari laboral i/o retorn al sistema educatiu; derivació cap als recursos públics existents (programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món laboral o a l’educació postobligatòria) i coordinació amb els serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials.

  • Atenció grupal i creació d’espais de trobada, aprofitant els recursos existents al territori, per compartir experiències, fomentar l’establiment de relacions positives, de suport, apoderament, autoorganització, participació i implicació en la comunitat.

  • Col·laboració amb les entitats de l’esport, la cultura, el lleure, etc. que atenen les persones joves per detectar la problemàtica de salut mental, atendre-la i informar-ne les persones joves.

  • Activitats de sensibilització a la ciutadania sobre salut mental, abandonament educatiu, desigualtats de gènere i a possibilitats d’atenció i millora, per trencar estereotips i donar visibilitat a la problemàtica .

!nforma´t

Comments


bottom of page